Statistische Analyses

 
 


Mig de Jong doet onder andere voor onderzoeksbureau Markus & Van de Velde statistisch onderzoek. Verschillende onderzoeken die gedaan zijn:

  1. -Statistisch onderzoek voor Nike naar de effecten van een concept van Nike voor de inrichting van schoolpleinen.

  2. -Statistisch onderzoek naar verschillende resultaten hardlopen.

Publicaties:


Wetenschappelijke Tijdschriften

  1. -Annema, J.A. & Jong, M. de (2011). The history of the Transport Future - Evaluating Dutch Transport Scenario’s of the past. Transport Reviews. Vol. 31, Issue 3.

  2. -Annema, J.A. & Jong, M. de (2009). Leren van de geschiedenis van de toekomst, Tijdschrift Vervoervoerswetenschap. Juni 2009.


Congresbijdragen

  1. -Martens, M.A. & Jong, M. de (2009). Governance Verkeersmodellen. Paper presented at Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen. 19-20 November, 2009.

  2. -Annema, J.A. & Jong, M. de (2009). The Dutch case of testing on future air quality: an example of improper model use in a decision-making process. Paper presented at European Transport Conference, Noordwijkerhout. 5-7 October, 2009.

  3. -Annema, J.A. & Jong, M. de (2008). Scenario’s in historisch perspectief. Paper presented at Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Santpoort. November 20-21, 2008.


Rapporten

  1. -Jong, M. de & Annema, J.A. (2010). De geschiedenis van de toekomst: Verkeer- en vervoerscenario's geanalyseerd. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

  2. -Annema, J.A. & Jong, M. de (2008). Milieuschattingen in planstudies: een voorstel tot vereenvoudiging. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteit.

  3. -Velde, J.W. van de, Pré, M.I.I. du & Jong, M. de (2008). Evaluatie Zoneparcs Amsterdam Geuzenveld 2005 – 2008: Meerjarige effectmeting en procesevaluatie van sport- en spelactiviteiten voor kinderen van twee basisscholen in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer. Amsterdam: Stadsdeel Amsterdam Geuzenveld- Slotermeer.

Statistische analyses