Ontwikkeling van Stationsomgevingen

 
 


In de hedendaagse grote stad speelt het station een belangrijke rol. In het stationsgebied komt de fysieke wereld van de stad samen met het openbaar-vervoernetwerk dat de stad met haar directe omgeving verbindt. Het stationsgebied vormt zo de poort naar de stad voor de forens en de bezoeker en vormt vaak gelijktijdig een centraal onderdeel van de stad zelf.


Mig de Jong heeft de eerste 500 meter rondom hogesnelheidstreinstations onderzocht. De aantrekkingskracht van locaties rondom hogesnelheidstreinstations locaties is daarbij geanalyseerd. 8 casussen zijn daarbij onderzocht: Lille Europe, Frankfurt am Main Hbf, Aachen Hbf, Brussel Zuid, Amsterdam Zuid, Arnhem Centraal, Londen St. Pancras en Ashford International.


Waarom vestigen winkels en kantoren zich rondom hogesnelheidstreinstations? Welke factoren maakt dat ze naar deze locaties verhuizen? Wat kan er gedaan worden om deze locaties verder te verbeteren, ze nog aantrekkelijker te maken?


Treinen vertrekken naar alle windstreken, juist bij hogesnelheidstreinstations. De Thalys, de ICE en de Eurostar verbinden de grote steden van West-Europa met elkaar en met het achterland. Regionale verbindingen richten zich vaak juist op deze stations en maken dat juist juist daar de grootste arbeidsmarkt beschikbaar is. Dit maakt de stationsomgeving bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen. In veel steden is dit dan ook de belangrijkste vestigingsplaats voor kantoren, met de hoogste huren. Ook winkels profiteren van de bereikbaarheid van de stationsomgeving en van de dagelijkse passanten die gebruik maken van het station.


Dit onderzoeksproject is uitgevoerd in opdracht van SEEDA en BUREAU BUITEN en viel binnen de projecten HST4i en HSTConnect.  Deze projecten trachten de positieve effecten van het steeds verder ontwikkelende hogesnelheidstreinnetwerk in Noordwest Europa te maximaliseren.


Publicaties:


Congresbijdragen

 1. -Baggen, J.H. & Jong, M de (2010). Station Amsterdam Hispeed: Amsterdam Zuid of Amsterdam Centraal als aanlandingsplaats voor de HST? In G Bouma, F Filius, H Leinfelder & B Waterhout (Eds.), Gebundelde papers en ontwerpopgaven Plandag, Ruimtelijke ordening in crisis (pp. 63-74). s.l.: Plandag.

 2. -Jong, M. de (2009). Lille Europe: A Success Story? Paper presented on the international International Symposium “Railways, Real Estate & the Re-Making of Cities in the 21st Century - Rail Station Area Redevelopment Mega-Projects in Europe & Beyond” in Berlin, 16-17 October 2009.

 3. -Jong, M. de (2009). European High-Speed Train Station Areas: The Renaissance of the Railway Station. Paper presented at European Transport Conference, Noordwijkerhout. 5-7 October, 2009.


Vakbladen

 1. -Jong, M. de (2009). Aachen Hbf: Groot in potentie. OV-magazine. Jaargang 2009. Nr. 1, p 29-30.

 2. -Jong, M. de (2008). De waarde van hogesnelheidstreinstations. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. Volume 89. Nr. 5. p. 26-29.

 3. -Jong, M. de (2008). Dokmodel Zuidas is duur en onaantrekkelijk. OV-Magazine. Jaargang 2008. Nr. 8. p 32-34.


Overige publicaties

 1. -Jong, M. de (2007). Attractiveness of HST locations. Thesis (MSc) Universiteit van Amsterdam.

 2. -Jong, M. de (2006). Zuidas: Verschillende rollen in een complexe omgeving. Thesis (BSc) Universiteit van Amsterdam.

Hogesnelheidstreinstations in Noordwest Europa

Belangrijkste factoren voor hoge kantoor- en winkelprijzen in stationslocaties:

 1. 1. Sterke regionale economie

 2. 2. Imago

 3. 3. Regionale bereikbaarheid OV

 4. 4. Bereikbaarheid per auto

 5. 5. Gemengd ruimtegebruik

Onderzochte stationsomgevingen

 1. -Aachen Hbf

 2. -Amsterdam Amstel

 3. -Amsterdam Centraal

 4. -Amsterdam Sloterdijk

 5. -Amsterdam Zuid

 6. -Arnhem Centraal

 7. -Ashford International

 8. -Brussel Zuid

 9. -Den Haag Centraal

 10. -Frankfurt Hbf

 11. -Lille Europe

 12. -Lille Flandres

 13. -London St. Pancras

 14. -Paris Gare d’Austerlitz

 15. -Paris Gare de Lyon

 16. -Rotterdam Centraal

 17. -Utrecht Centraal