Mig de Jong planning studies

 


Mig de Jong planning studies is een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Mig de Jong is vervoersplanoloog en als promovendus verbonden aan de TU Delft.


Mig de Jong promoveert op succesvol ontwikkelde grootschalige transportinfrastructuur (megaprojecten). De meeste projecten kennen kostenoverschrijdingen, te lange constructieperioden en te hoge verkeersprognoses. Er zijn echter ook projecten die deze problemen niet kennen, succesvolle megaprojecten. Dit onderzoek richt zich op deze succesprojecten.


Mig de Jong doet ook onderzoek naar ontwikkeling van stationsgebieden in West-Europa. Uit eerder onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gekomen voor verbetering van de aantrekkelijkheid van stationsgebieden; voor de stad, voor burgers en voor bedrijven. Ook doet Mig de Jong statistische onderzoeken, waaronder ex-post analyse van historische verkeersprognoses.

 
Blog Summary Widget

Profiel Mig de Jong planning studies

Recente Publicaties