2009

 
 

Jong, M. de (2009). Vasco da Gamabrug, een succesvol megaproject. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. Volume 90. Nr. 3, p 28-29.