Megaprojecten

 
 

Het ontwikkelen van infrastructuur loopt nogal eens vertraging op. Ook kostenoverschrijdingen zijn een bekend probleem. Dit leidt tot een inefficiënte besteding van publieke middelen, tot afnemend vertrouwen in dergelijke projecten, projectleiders, bouwbedrijven, betrokken ambtenaren en overheden in het algemeen. Dit geldt ook voor de ons omringende landen.


Hoe komt dit? Zijn er ook projecten die het beter doen? Hoe kunnen projecten binnen budget en geplande constructieperiode afgerond worden? Welke factoren verklaren dat bepaalde projecten het beter doen dan anderen? Mig de Jong doet een promotieonderzoek naar succesvolle grootschalige transportinfrastructuur, projecten zonder kostenoverschrijdingen, die op tijd afgerond zijn en waarbij het voorspelde gebruik gerealiseerd is. 


Omdat er weinig onderzoek gedaan is naar dit type projecten is het onderzoek exploratief. Om het te analyseren wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, waarbij het casusonderzoek het belangrijkst is. Er worden verschillende casussen onderzocht; succesvolle wegen, spoorwegen, bruggen en tunnels die meer dan 100 miljoen euro gekost moeten hebben. Het onderzoek bestaat uit het interviewen van betrokkenen die ervaring hebben bij het bouwen van deze succesprojecten. De resultaten hiervan worden gecombineerd met bestaand onderzoek naar niet-succesvolle projecten, kennis over projectmanagement, literatuur over succes en kennis gebaseerd op statistische analyse van grote projecten.


Het doel van het onderzoek is het vinden van een theorie van succes voor grote transportinfrastructuurprojecten. Het promotieonderzoek wordt gedaan aan de TU Delft, bij de sectie Transportbeleid en Logistieke Organisatie, aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, bij Bert van Wee en Jan Anne Annema.


Publicaties:


Congresbijdragen

  1. -Jong, M. de & Annema, J.A. (2010) Waarom de Erasmusbrug een succesverhaal is; Succesfactoren volgens 7 betrokkenen. Paper presented at Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Roermond. 25-26 November, 2010.

  2. -Jong, M. de (2010). The North South Line: Explaining cost overruns and benefit shortfalls. Paper presented at World Conference of Transport Research, Lisbon, 11-15 July 2010.

  3. -Jong, M. de (2009). De effectiviteit van de Noord-Zuidlijn. Paper presented at Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen. 19-20 November, 2009.

  4. -Jong, M. de (2009). Lille Europe: A Success Story? Paper presented on the international International Symposium “Railways, Real Estate & the Re-Making of Cities in the 21st Century - Rail Station Area Redevelopment Mega-Projects in Europe & Beyond” in Berlin, 16-17 October 2009.

  5. -Jong, M. de (2009). Success in Major Transport Infrastructure Projects: a Dissertation Proposal. Paper presented at the The Next Generation Infrastructures Conference in Chennai, India. 9 - 11 December.


Vakbladen

  1. -Jong, M. de (2009). Vasco da Gamabrug, een succesvol megaproject. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. Volume 90. Nr. 3. P. 28-29.

  2. -Jong, M. de (2008). Dokmodel Zuidas is duur en onaantrekkelijk. OV-Magazine. Jaargang 2008. Nr. 8. p 32-34.


Krantenartikelen

  1. -Jong, M. de (2011). Afweging infraproject troebel: Niet-openbare aanpak rond Uithoftram Utrecht past niet in huidige tijd van bezuinigen. Het Financieele Dagblad. 31 August 2011. p. 7.

- Jong, M. de (2009). Ook Veerman onderschat risico’s metro. De Volkskrant. 22 July. p 7.


Overige publicaties

  1. -Jong, M. de (2006). Zuidas: Verschillende rollen in een complexe omgeving. Thesis (BSc) Universiteit van Amsterdam.

Succesvolle Grootschalige Transportinfrastructuur

Succesvolle Grootschalige  Transportinfrastructuur